กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเปิดสายตา สู่โลกกว้างแก่เด็ก เยาวชน คนไทย โดยเชิญชวนครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมการเดินทางท่องโลกไปกับ วรรณและหมู ตลอดเส้นทาง โดยครูจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ชี้แนวทางให้นักเรียน มีการค้นคว้า หาความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ขณะที่วรรณกับหมูกำลังปั่นจักรยานในประเทศต่างๆ จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยทางอินเตอร์เน็ต อย่างใกล้ชิด ครูและนักเรียนจะแนะนำเส้นทาง เตือนภัย ส่งข่าวคราวความเคลื่อนไหว ในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก แสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เดินทาง นักเรียนจะได้รับความรู้ และเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ในประเทศที่วรรณกับหมูกำลังปั่นจักรยานอยู่ ครูและนักเรียน สามารถติดตามการเดินทาง โดยทางเวบไซต์นี้ โดยจะมีการรายงาน การเดินทางทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ระยะเวลาการรายงาน ขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินทาง อุปสรรคต่างๆ ที่ผู้เดินทางประสบอยู่ และความสามารถในการติดต่อสื่อสารในแต่ละเมือง

วรรณกับหม ูมีแผนการที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนต่างๆ ในบางประเทศ เพื่อเล่าเรื่องราวประสบการณ์การเดินทาง การปั่นจักรยานในประเทศต่างๆ และเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน ได้ถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางโดยจักรยาน

เยี่ยมชมโรงเรียน

 

 

 

 
Copyright©2000 ThaiBikeWorld.com | All rights reserved
Designed and maintained by