1. ปรารถนาที่จะปั่นจักรยานรอบโลก ด้วยความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม
  2. ส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น ในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  4. ต้องการจุดประกายให้ เด็ก เยาวชนไทยได้เปิดสายตาสู่โลกกว้าง
  5. ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน สถาบัน และ องค์กรต่างๆ
  6. ส่งเสริมการใช้จักรยานในกิจกรรมต่างๆกันในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น
  7. ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่ดี
  8. เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบประเพณี ของชนชาติต่างๆทั่วโลก
  9. นำเรื่องราว ข้อคิดเห็น และ ประสบการณ์การเดินทางมาถ่ายทอดสู่ชาวไทย
  10. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

เผยแพร่เกี่ยวกับประเทศไทย

วรรณกับหมูจะเป็นฑูตวัฒนธรรมในการเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะแนะนำและเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติ และสิ่งที่มีคุณค่าที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยและคนไทย ให้ชาวต่างประเทศ องค์และสถาบันต่างๆ ทั่วโลกได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและคนไทยมากขึ้น วรรณกับหมู จะนำซีดีไปกับการเดินทาง เพื่อแสดงเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย ชีวิตความเป็นอยู่ อาหารและผลไม้ งานหัตกรรมที่มีคุณค่าของไทย

เชิญชวนการขี่จักรยาน

วรรณกับหมูจะเชิญชวนการขี่จักรยานเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในกาเดินทางและทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น การขี่จักรยานเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม การออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพ และได้มิตรภาพกับเพื่อนๆ มากขึ้นในการเดินทาง

นไทยจะร่วมผจญจัยร่วมกับ วรรณและหมูในบางเส้นทาง

เชิญชวนคนไทยร่วมปั่นจักรยานร่วมกันในบางเส้นทาง กิจกรรมนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทย ที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การปั่นจักรยานท่องเที่ยวในต่างประเทศ และมีโอกาสที่จะได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเดินทางของวรรณกับหมู

การประกวดการวาดภาพกับเด็กๆ

วรรณกับหมูจะจัดการแข่งขันการประกวดวาดภาพกับเด็กๆในแต่ละโรงเรียนในประเทศไทยเพื่อส่งภาพวาดเข้าประกวด วรรณกับหมู จะส่งของขวัญเป็นรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางไปรษณีย์

 

ทอม เคลย์เตอร์

ทอม เป็นนักบินเดี่ยว ที่จะบินให้ครบทั้ง 7 ทวีปทั่วโลก ใช้ชื่อว่า นักบินลูกทุ่ง ทอมได้เดินทาง มาเป็นเวลา 9 ปี ผ่านหลายประเทศ ทั่วโลก ทอมได้นำประสบการณ์และเรื่องราวต่างๆ ม ถ่ายทอด ให้กับคนที่มีความฝันเสมอ ทอมบอกกับผู้คนเสมอว่า "PASSION IS ALWAYS A REASON" SO FOLLOW YOUR HEART..

ทอมให้แนวทาง ชี้แนะ ช่วยเหลือให้ความมั่นใจ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เราทำในสิ่งที่เราฝันและทอมบอกเราว่า "เธอสามารถทำได้" ขณะนี้เราได้เริ่มทำความฝันของเราแล้วอย่างต่อเนื่อง ทอมและเรา มีมิตรภาพที่ดีด้วยกัยสูงมาก ทอมมีคุณค่าทางใจอยู่ในตัวเราสองคน

http://www.claytor.com


คุณ อมรภัทร ชมรัตน์

คุณ อมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด ผู้ผลติรายการโทรทัศน์ สำรวจโลกและ 9sci ร่วมกับ National Geographic ทาง ททบ.5

http://www.newexplorer.com


คุณพลีธรรม ตริยะเกษม

คุณพลีธรรม เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดินสอ ครีเอทีฟ จำกัด เป็นบริษัท Consult ด้านอินเตอร์เนต เป็นผู้ออกแบบ และอุปถัมภ์ เว็บไซต์ ของเรา เขาทำงานอย่างมืออาชีพ มีความสร้างสรรค์ ได้นำเราสู่สายตาสาธารณะชน เราทำงานกันเป็นทีมเดียวกัน ดินสอดีไซน์จะนำเสนอ เรื่องราว ข่าวสาร การเดินทาง กิจกรรม อย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ในเว็บไซต์ของเรา

http://www.dinsoradvertising.com


Dr. Naomi Sato

ด๊อกเตอร์ นาโอมิ ซาโตะ (Dr. Naomi Sato) หมอกุมารเวท มีบ้านอยู่ที่เมืองซาคราเมนโต้ รัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา เธอเป็นเพื่อนแท้ที่ยาวนานของ ทอม เคลย์เตอร์ เราได้ถูกแนะนำจากทอม ให้รู้จักกันก่อนเริ่มต้นออกเดินทางรอบโลก และติดต่อพูดคุยกันผ่านทางอีเมล์ตลอดเวลาของการเดินทาง เธอได้ให้คำปรึกษาแนะนำและ ร่วมออกความเห็นที่สำคัญต่อการเดินทางหลายครั้ง กำลังใจจากโปสการด์ เธอส่งตรงถึงเราอย่างสม่ำเสมอในหลายมุมของโลกที่ผ่านมา และแล้วเราก็ได้พบกับ ด๊อกเตอร์ นาโอมิ ซาโตะ ที่บ้านของเธอในรัฐแคลิฟอเนีย ในเดือนพฤษภาคม 2547 เป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่ได้รู้จักกันมา เราพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่นั่น บ้านที่ผนังด้านหนึ่งมีรูปแผนที่โลกขนาดใหญ่ที่เธอเอาไว้มาร์คจุดลงไป ทุกครั้งที่ทราบข่าวคราวของเรา ความรักความผูกพันระหว่างเรายิ่งเหนียวแน่นขึ้น ประหนึ่งเป็นพี่ใหญ่ของเราสองคน เธอเชื่อมั่นว่าการเดินทางครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยเหตุเพราะว่า เราทำงานกันเป็นทีม และรับฟังคำที่ปรึกษาอย่างไกล้ชิดตลอดเวลานั่นเอง... "นาโอมิกล่าว"

คุณปรีชา พิมพ์พันธุ์

คุณปรีชา เป็นคนไทยท่านแรกที่ได้ปั่นจักรยานรอบโลกสำเร็จ เมื่อ 40 ปีก่อน (จาก กัลกัตตา, ประเทศอินเดีย ถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดอยุธยา เรื่องราวการเดินทางรอบโลกด้วยจักรยานของท่าน ได้พิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่ม ชื่อ ปรีชา พิมพ์พันธุ์ : จักรยาน 3 ทวีป ประสบการณ์การเดินทาง ของท่านยิ่งใหญ่ และมีค่ามาก ท่านให้คำ ปรึกษากับเราเป็นอย่างดี ในด้านการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง ท่านให้คำแนะนำ และความเห็นเกี่ยวกับการเริ่มต้น ของเส้นทาง การเดินทาง

เราได้เข้าพบคุณปรีชาและได้จดจำคำแนะนำของท่าน ซึ่งจะเป็น หนทางนำไปสู่ ความสำเร็จ ในการปั่นจักรยานรอบโลกของเรา

 1. เราควรจะขี่จักรยานอย่างมีความสุข
 2. เราควรจะรู้จักระบบของจักรยาน
 3. การขี่จักรยานระยะทางไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องกินกับนอน จักรยานไม่ต้อง เติมน้ำมัน แต่ต้องเติมพลังงานให้กับผู้ปั่น โดยการกินอาหาร ในการปั่นจักรยาน ระยะทางไกลๆ จะต้องทานอาหารวันละหลายมื้อ ท่านแนะนำว่า ควรจะมีอาหาร เป็นเสบียงใส่กระเป๋า ก่อนออกเดินทางจากสถานที่นั้นๆทุกครั้ง
 4. คุณปรีชา แนะนำว่า การปั่นจักรยานในทวีปแอฟริกา ค่อนข้างจะอันตราย เพราะมีนักขี่จักรยานน้อยมาก
 5. คุณปรีชาบอกกับเราว่า แรงลมเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง ที่เป็นปัญหา ในการปั่นจักรยานคือ ทำให้เราปั่นจักรยานช้าลงมาก และใช้กำลังในการปั่นมาก
 6. ให้อภัยกับทุกสิ่งที่เข้ามา เช่น รถยนต์ ควันพิษ คนอารมณ์เสียว่าด่า “ไม่สนใจ มองเป้าหมายข้างหน้า”
 7. การแต่งตัว ให้ดูเก่าๆ ซอมซ่อ
 8. ใครเตือนเรื่องอันตรายให้รับฟังและพิจารณา
 9. การนอน กางเตนท์นอนในที่ปลอดภัยไกล้แสงไฟ เช่น นอนไกล้ๆที่มียามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการมีตำรวจ โรงเรียน ที่ว่าการอำเภอ อุทยาน
 10. ระวังเรื่องคน กับของมีค่าในตัว
 11. การหยิบเงินจ่าย ให้ควักจากกระเป๋าให้พอดี เตรียมธนบัตรย่อยและเศษสตางค์ไว้
 12. อาหารที่ให้พลังงานดี เช่น ข้าวหลาม ขนมปังฝรั่งเศส
 13. การเก็บหนังสือเดินทาง เก็บให้มิดชิดไว้ในตัวด้านในกางเกง หาพลาสติกหุ้ม อย่าล่อตา
 14. การจอดรถจักรยาน “ความปลอดภัยอันดับหนึ่ง”
 15. กระเป๋าล๊อกกุญแจให้หมด มีโซ่ล๊อกอีกที (โซ่ลอดโยงหลายอัน)
 16. ไม่แคร์กับอะไรต่างๆ ให้ปลอดภัยในแต่ละวัน ให้มีความสุขแต่ละวัน ทุกวัน
 17. ระวังอันตราย
 18. บางช่วงถนนขึ้นสูงชันไม่สามารถปั่นจักรยานได้ ต้องเดินเข็นจักรยานขึ้นเนิน

คุณปรีชา บอกกับเราว่า ท่านปรารถนาที่จะพบเราอีกครั้งก่อนที่เรา จะออกเดินทาง… ปั่นจักรยานรอบโลก…

 

 

   
Copyright©2000 ThaiBikeWorld.com | All rights reserved
Designed and maintained by